Opublikowano dnia 11 maj 2023

O roli edukacji emocjonalnej dla rozwoju uczniów

O roli edukacji emocjonalnej dla rozwoju uczniów.

Uczyć emocji, wychowywać mądrze

Edukacja emocjonalna i społeczna odgrywa kluczową rolę w szkolnictwie, ponieważ pomaga uczniom rozwijać umiejętności niezbędne do radzenia sobie z emocjami, relacjami międzyludzkimi i przyszłymi wyzwaniami w życiu. W dzisiejszym świecie, gdzie stres, niepewność i nieporozumienia są powszechne, ważne jest, aby dzieci otrzymywały odpowiednie narzędzia do zarządzania swoimi emocjami i rozwijania umiejętności społecznych.

Kontrola emocji

Edukacja emocjonalna realizowana w Octoschool pomaga uczniom zrozumieć i rozpoznać swoje emocje oraz nauczyć się kontrolować je w zdrowy sposób. Uczniowie uczą się, jak rozpoznać i nazwać swoje emocje, jak je wyrażać i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, takimi jak: gniew, smutek, frustracja czy lęk. Wspólnie uczymy się zarządzać swoim zachowaniem, by konflikty i problemy rozwiązywać w konstruktywny sposób.

Umiejętności międzyludzkie

Edukacja społeczna pomaga uczniom rozwijać umiejętności międzyludzkie, takie jak: empatia, współpraca, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Uczymy się słuchać innych, wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób jasny i zrozumiały, dbać o relacje międzyludzkie.

Rola emocji

Emocje pełnią kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Dzieci, które potrafią radzić sobie z emocjami, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, w tym w nauce. W Octoschool bierzemy odpowiedzialność za ten obszar, gdyż rozwój emocjonalny dziecka jest dla nas jednym z najważniejszych elementów jego wychowania i edukacji. Zapewniamy dzieciom odpowiednie narzędzia, które pomogą mu zrozumieć i wyrażać swoje emocje, radzić sobie ze stresem i konfliktami, a także budować pozytywne relacje z innymi.

Na jakie elementy zwracamy szczególną uwagę?

W Octoschool poświęcamy 1 dzień w tygodniu na podsumowania, refleksję, opiekę nad własnym dobrostanem. Rozwijamy umiejętność samoregulacji, poznawania emocji i radzenia sobie z nimi, konfliktami oraz budowania pozytywnych relacji z innymi. Zachęcamy dzieci do wyrażania swoich emocji, a nauczyciele są otwarci i empatyczni wobec uczniów.

Relaks i mindfulness

Kolejnym sposobem na wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka jest nauczanie technik relaksacyjnych, które pomogą mu radzić sobie ze stresem i napięciem. W szkole poświęcamy szczególną uwagę na zajęcia, które pomogą dziecku poznać różne sposoby na relaks i odprężenie, takie jak elementy mindfulness, medytacja czy joga.

Wreszcie, każdego dnia zapewniamy dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym czują się dobrze i mają swobodę w wyrażaniu swoich emocji. Nasza przestrzeń została tak zaprojektowana, aby zadbać o potrzeby każdego dziecka. To, w jakim otoczeniu przebywamy i kim się otaczamy jest niezwykle ważne!

W Octoschool każdy jest ważny! Dbamy o siebie i innych 😊