Opublikowano dnia 21 maj 2024

Praca metodą projektu

Praca metodą projektu polega na badaniu i zgłębianiu określonego tematu, który interesuje dzieci. Różni się od znanej powszechnie nauki z wykorzystaniem podręczników tym, że:

  1. Uczniowie i uczennice zajmują się tematami, które ich ciekawią i które nawiązują do świata pozaszkolnego.
  2. Dzieci mają więcej czasu na zgłębienie tematu, mogą pogłębić wiedzę, zainspirować się tematem, odkrywać swoje naukowe zainteresowania.
  3. Uczenie się ma charakter głęboki; uczniom i uczennicom dostarcza się okazji do przetwarzania i wykorzystywania pozyskanych informacji w nowych sytuacjach edukacyjnych, co wspiera rozumienie i ułatwia zapamiętywanie. 
  4. Często praca organizowana jest w parach, zespołach, dzięki czemu dzieci uczą się współdziałania. Efekty współpracy są nieocenione!
  5. Zamiast podręcznika do nauki i poszukiwania informacji, wykorzystuje się książki i filmy popularnonaukowe dla dzieci, Internet, czy wskazówki ekspertów.
  6. Doskonalenie nauki czytania odbywa się poprzez pracę z materiałami źródłowymi lub specjalnie przygotowanymi uproszczonymi tekstami naukowymi, a nauka pisania odbywa się dzięki tworzonym przez dzieci ulotkom, plakatom. Dzieci mierzą, ważą, obliczają to, co jest związane z tematyką projektu.
  7. Uczniowie i uczennice są aktywni podczas projektu. Uczą się rozwiązywania problemów, stosują myślenie krytyczne, wykorzystują technologie, dotykają „żywej wiedzy”, kształtują kompetencje przyszłości, budują relacje. To wszystko jest tak ważne w dorosłym życiu!

Organizując naukę metodą projektu, zaciekawiamy otaczającym światem, wspieramy autonomię i budujemy poczucie sprawstwa, uczymy współpracy z innymi i odpowiedzialności za powierzone zadania, rozwijamy umiejętności uczenia się, myślenie i postawę kreatywną. 

I co najważniejsze: Nauka staje się ściśle fajna!